Yüzde Değişimi Hesaplama

Yüzde değişimi hesaplama işlemi, bir değer veya miktarın başlangıç değerine göre ne kadar arttığı veya azaldığına bakarak yüzde cinsinden ifade edilmesidir. Bu işlem birçok alanda kullanılır ve özellikle finansal analizlerde sıkça görülür. Bu makalede, yüzde değişimi kavramının ne olduğu ve nasıl hesaplanacağı hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca, satışlar, hisse senetleri, gelir, nüfus gibi yüzde değişimi örnekleri de verilecektir.

Yüzde Değişimi Nedir?

Yüzde değişimi hesaplaması için önce bir şeyin başlangıç değeriyle son değeri arasındaki fark belirlenir. Bu fark, başlangıç değerine bölündüğünde elde edilen sonuç 100 ile çarpılır ve yüzde değişimi hesaplanmış olur. Örneğin, bir hisse senedinin başlangıç değeri 50 TL ve sonraki günlerde 55 TL olduysa, yüzde değişimi hesaplamak için ilk önce fark belirlenir (55-50=5). Bu fark 50’ye bölündüğünde 0.1 elde edilir. 100 ile çarpıldığında yüzde değişimi %10’dur. Yüzde değişimi, birçok alanda kullanılabilir ve bu hesaplama yöntemi ile bir şeyin artış veya azalış oranı belirlenebilir.

Yüzde Değişimi Nasıl Hesaplanır?

Yüzde değişimi hesaplamak oldukça basittir. İlk olarak başlangıç değeri ile son değeri belirlemelisiniz. Son değer, başlangıç değerinden büyükse, son değerden başlangıç değerini çıkarın, farkı başlangıç değerine bölün ve sonucu 100 ile çarpın. Eğer son değer, başlangıç değerinden küçükse, formülü uygulamadan önce son ve başlangıç değerlerini yer değiştirin. Elde ettiğiniz sonuç, yüzde değişimi ifade eder ve bu, satışlar, hisse senetleri, gelir, nüfus ve enflasyon hızı gibi birçok farklı alanda kullanılabilir. Ayrıca, yüzde değişimini hesaplamak için kullanılan formülü çeşitli tablolarda ve listelerde görebilirsiniz.

Örnek: Bir Şirketin Satışları

Bir şirketin yıllık satışları arasındaki yüzde değişimini hesaplamak oldukça önemlidir. Bu değişim, şirketin büyüme oranını ve gelirlerindeki artış veya azalışı gösterir. Örneğin, ABC şirketinin 2020 yılı satışları 100.000 TL iken, 2021 yılı satışları 120.000 TL olarak gerçekleşti. Yüzde değişim oranını hesaplamak için, başlangıç değerinden son değeri çıkartırız (120.000 – 100.000 = 20.000). Bu farkı başlangıç değerine bölerek yüzde değişimini buluruz (20.000 / 100.000 = 0,2). Yüzde değişimi yüzdeye çevirmek için 100 ile çarparız (%20).

Bu örnekte, ABC şirketinin yıllık satışları %20 arttı. Bu artış, şirketin performansını değerlendirmek için önemlidir. Şirketin satışlarında artış olması, işletmenin büyüme sürecinin devam ediyor olduğunu gösterirken, azalış durumu şirketin zayıflama dönemine girdiğini gösterir.

Adım 1:

Her yılın satış rakamını bulun.

Satışlar, bir şirketin performansını ölçmek için kullanılan bir kriterdir. Yüzde değişimi hesaplamak için, her yılın satış rakamını bulmak gerekir. Bu rakamlar, genellikle şirketin mali tablolarında yer almaktadır. Yıllık satış rakamları, tabloda net satışlar başlığı altında bulunabilir. Bu rakamlar, şirketin ne kadar satış yaptığını gösterir. Yıllık satış rakamlarının bulunması, yüzde değişimi hesaplaması için temel adımdır ve daha sonra yüzde değişimi formülü kullanılarak yüzde değişimi hesaplanabilir.

Adım 2:

Yüzde değişimi formülünü kullanarak yüzde değişimini hesaplayın.

Yüzde değişimi hesaplamak için, başlangıç değerinden son değeri çıkarın ve elde edeceğiniz farkı başlangıç değerine bölün. Bu şekilde bulduğunuz sonucu 100 ile çarpın. Böylece yüzde değişim oranını bulmuş olursunuz.

Örneğin, bir şirketin iki yıllık satışları arasındaki yüzde değişimini hesaplamak isterseniz, ilk önce iki yılın satış rakamlarını bulmalısınız. Daha sonra ilk yılın satışından son yılın satışını çıkarın ve bu farkı ilk yılın satışına bölün. Son olarak, elde ettiğiniz sonucu 100 ile çarpın ve yüzde değişimini bulun.

Örnek: Hisse Senetleri Değerindeki Değişim

Bu örnekte, hisse senetleri değerindeki yüzde değişimi hesaplamak istiyoruz. İlk olarak, iki tarih arasındaki hisse senedi değerlerini bulmamız gerekiyor. İlk tarih için hisse senedi değeri 50 TL, ikinci tarih içinse 60 TL olsun. Yüzde değişimi hesaplamak için, önce başlangıç değerini ve son değeri bulmamız gerekiyor. Başlangıç değeri ilk tarih için 50 TL’dir. Son değeri ise ikinci tarih için 60 TL’dir. Sonra, 60 TL – 50 TL = 10 TL farkı buluyoruz. Yüzde değişimi formülüne göre, 10 TL / 50 TL x 100 = 20% olarak hesaplanır. Yani, hisse senedinin değeri %20 artmıştır.

Adım 1:

İlk tarih için hisse senedi değerini bulun.

Hisseyi almak istediğiniz ilk tarihin değerini bulun. Bu bilgi, hisse senedi fiyatlarına ilişkin gazetelerde ya da internetteki finansal veri sağlayıcılarından elde edilebilir. Hisse senedinin sembolünü ve şirket adını belirlemeniz gerekir. Ardından ilgili tarihe ait hisse senedi fiyatını bulmak için arama yapın. Bu adım, hisse senedinin alım satımına başlamadan önce belirli bir an için fiyatlarını anlamak için önemlidir.

Adım 2:

İkinci tarih için hisse senedi değerini bulun.

İkinci tarih için hisse senedi değerini bulmak için öncelikle o tarih için hisse senedinin kapanış fiyatı bulunmalıdır. Bu bilgi genellikle borsa verilerinde mevcuttur. Çoğu hisse senedinin fiyatları her dakika güncellenir, bu nedenle ilgili tarihin kapanış fiyatı kolayca bulunabilir. Daha sonra, birinci adımda bulduğunuz ilk tarih hisse senedi değerini bu kapanış fiyatından çıkarın. Bu, hisse senedinin iki tarih arasındaki fiyat farkını hesaplamanıza yardımcı olacaktır. Son olarak, yüzde değişimi formülünü kullanarak hisse senedinin yüzde değişimini hesaplayın. Bu hesaplama size hisse senedinin performansı hakkında önemli bilgiler verecektir.

Adım 3:

Yüzde değişimi formülünü kullanarak yüzde değişimini hesaplayın.

Yüzde değişimi hesaplamak için başlangıç değerinden son değeri çıkarmalıyız. Daha sonra bu farkı başlangıç değerine bölerek elde ettiğimiz sonucu 100 ile çarpmamız gerekiyor.

Yüzde değişimi formülü:

Başlangıç Değeri Son Değer
Fark Son Değer – Başlangıç Değeri
Yüzde Değişimi (Fark / Başlangıç Değeri) * 100
  • Başlangıç Değeri: İlk dönemdeki değer
  • Son Değer: Son dönemdeki değer
  • Fark: Son Değer – Başlangıç Değeri
  • Yüzde Değişimi: Fark / Başlangıç Değeri * 100

Bu formül kullanılarak, satışlar, hisse senetleri, gelir, nüfus ve enflasyon hızı gibi birçok farklı alanda yüzde değişimi hesaplanabilir.

Örnek: Enflasyon Hızı

Enflasyon hızı, bir ekonominin genel fiyat seviyesindeki artış oranıdır. Bu artış oranı, para arzındaki artış, üretim maliyetlerindeki artış, vergi oranlarındaki değişimler ve diğer birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bir ülkedeki enflasyon hızının yüzde değişim oranı hesaplanırken, TÜFE değerleri kullanılır. İlk tarih ve son tarih için TÜFE değerleri bulunur ve yüzde değişim formülü kullanılarak yüzde değişim oranı hesaplanır. Enflasyon hızındaki yüzde değişimi hesaplamak, ekonomik politika oluşturucularının enflasyonla mücadele stratejileri belirlemelerinde önemli bir rol oynar.

Adım 1:

İki farklı tarihteki tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değerlerini bulun.

Enflasyon oranı hesaplamak için ilk adım, iki farklı tarihteki TÜFE değerlerini bulmaktır. TÜFE, bir sepet mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi ölçen bir göstergedir ve enflasyonun ölçüsü olarak kullanılır. TÜFE değerleri genellikle bir yıl arası gibi belirli bir zaman dilimi için hesaplanır. TÜFE değerlerini bulmak için, ilgili tarihlerdeki TÜFE raporlarına başvurmanız gerekir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) web sitesinde bu bilgiye kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın